Patienten tevredenheid

Voor SMC Fysiotherapie is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren.

 

Dagelijks verstuurt het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het invullen heeft geen invloed op de zorg die u van ons krijgt en is geheel vrijwillig. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer zes minuten.