Arbeid en Gezondheid

Arbeid en gezondheid handelingen van SMC Zaanstad heeft als doel de inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers in hun werkomgeving te optimaliseren en het verzuim en de verzuimkosten zo laag mogelijk te houden.

 

Wij richten ons op de werkende mens, zijn werkomgeving en de thuissituatie. Door middel van een intake gesprek en een uitgebreid onderzoek naar de fysieke beperkingen en eventuele mentale problematiek,  worden de factoren die van invloed zijn op het realiseren van werkhervatting/re-integratie in kaart gebracht. Hieruit volgt een plan op maat.

 

Daarnaast bieden wij werkplektrainingen aan voor werknemers met  werkgerelateerde fysieke klachten waarbij er sprake is van (dreigend) arbeidsverzuim of recidiverend arbeidsverzuim.

Arbeid en Gezondheid | Fysiotherapie SMC Zaanstad